Gyergyó Területi RMDSZ

Gyergyó Területi Szervezete

Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Hírek Gyindex.ro: Újból a templom ékei a festettüveg-ablakok

Gyindex.ro: Újból a templom ékei a festettüveg-ablakok

Két évtizeddel azután, hogy a Szent Miklós-templom korszerűsítésekor lekerültek helyükről a festettüveg-ablakok, most újból a templom ékei.

 

A restaurált és visszahelyezett ólomüveg ablakokat december 6-án Tamás József segédpüspök áldotta meg. A városnapok egyházi vonatkozású eseményeinek kétségtelenül egyik legkiemelkedőbb mozzanata volt a Szent Miklós templom vitráláinak megáldása, melyet a búcsús szentmise és ünnepélyes körmenet követett.

Az ablakok kicserélése immár húsz esztendeje történt, a megboldogult Hajdó István főesperes idején. Jó ideig beszédtémát szolgáltatott a munkálat, közszájon forgott, a média is sokszor tette fel a kérdést, miért távolították el az értékes vitrálokat.

Különböző válaszok érkeztek: hogy megrongálódtak, hogy restaurálni fogják, hogy visszakerülnek, de végül elhalkultak a hangok, maradtak az átlátszó nyílászárók.
A hívek sokszor jelezték: igénylik a régi ablakok visszaállítását, melyek ugyan nem a templommal egyidősek, de értékük, hogy sokan megszerették, és ragaszkodnak hozzájuk. A régi álom kedden valóra vált.

Az eseményen – melyen jelen volt Tamás József segédpüspök, Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke,
Bende Sándor képviselőjelölt – Barti Tihamér, a megyei önkormányzat alelnöke elmondta, amikor először megkeresték azzal a kéréssel, hogy segítsen a vitráliák restaurálásában, helyre tételében, nem gondolta, hogy ilyen fontos feladatra vállalkozik.


Barti Tihamér beszéde

Nagyméltóságú és főtisztelendő Tamás József püspök úr, tisztelt Kelemen Hunor szövetségi elnök úr, tisztelt egyházi és világi előljárók, kedves vendégek, kedves gyergyószentmiklósi barátaink!

 

Amikor először megkerestek azzal a kéréssel, hogy segítsek a színes templomablakok, a vitráliák restaurálásában, helyre tételében és igent mondtam, nem gondoltam, hogy ilyen fontos feladatra vállalkozom. Miután elkezdtem érdeklődni arról, hogy vajon miként nézhetett ki az általunk „Golgotának“ nevezett vitrália, akkor kezdtem érezni súlyát ennek az ügynek.

A gyergyószentmiklósi közösségben mély nyomot hagyott a közel 100 évig álló vitrália együttes. Nem volt olyan idős ember, aki ne emlékezett volna boldogan azokra az időkre, amikor ott álltak a vitráliák és gyerekként vagy már felnőttként belülről csodálta azokat. Mert igen, kedves egybegyültek, a vitráliákat belülről lehet igazán csodálni, a járókelő, az átutazó nem lát, csak egy régi templomot, vagy lehet egy pókhálós ablakot kívülről, de nem tudja átélni azt, amit a mi apáink, anyáink, nagyapáink, nagyanyáink vagy mi, az itt ülők átélünk akkor, amikor felnézünk színes vitráliáinkra, a napfényt reménykeltően átalakító színes ablakainkra.
Mert a vitráliák érthetetlenek a kint járóknak, mint akár sok más erdélyi magyar valóság, de azért kell dolgozzunk, hogy számunkra, itt, bent ülők számára reménykeltő sugarak formájában erőt adjanak mindennapi magyar küzdelmünkben.
Másként értjük, érezzük mi a vitráliáinkat, mint ahogy értik a járókelők, vagy mint ahogy másként viszonyultak azok, akik a napokban nem tartották fenn a csíksomlyói búcsú UNESCO világörökséggé való nyilvánítását, pedig mi, búcsúra járók, szívünkben hordjuk, lelkünkben tartjuk évről-évre a búcsún tapasztalt reménykeltő, erőt adó érzéseket.

Portik-Hegyi Kelemen főesperes úrnak és a gyergyószentmiklósiak által választott egyháztanács munkájának köszönhetően ma, a Szent Miklós- napi búcsú alkalmával a közös munkának, az összefogás gyümölcsének ízét, hírét vihessük tovább, mint ahogy tettük azt a szintén összefogással felépült Szent István templom, majd a Munkás Szent József templom esetében is. Mert nagy dolgokra vagyunk képesek akkor, amikor összefogunk egy közös ügy érdekében.
Köszönet ezért mindenkinek, aki segített visszahozni ezt a gyergyói csodát, nemcsak a templomba, hanem a lelkünkbe is!
Végezetül Dsida Jenő Templomablak című versének utolsó sorait idézem:
„Áldja meg az Úr,
Áldja meg az Úr,
A belülről látók
Fényességét!”

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés

GYERGYÓ TERÜLETI webTV